Tips om vækst til små virksomheder

Rygraden i dansk erhvervsliv er de små og mellemstore virksomheder. Selvom få kender navnene på dem, så er det dem, der sørger for, at erhvervslivet er nyt, dynamisk og i bevægelse. Det betyder dog ikke, at det altid er let, især ikke i en lille virksomhed.

Som en lille virksomhed er vækst et af nøgleordene. Det er noget mange fokuserer rigtig meget på, men det er ikke alle, der ved, hvordan de skal gribe det an. Det kan der dog hurtigt blive lavet om på. Her får du nemlig tre tips til at skabe vækst i en lille virksomhed.

IT-systemer og automatisering

Først og fremmest er automatisering af forskellige arbejdsopgaver en mulighed. Hertil kan det være nyttigt at investere i et nyt IT-system, der kan lette og automatisere nogle arbejdsbyrder. Har din virksomhed brug for ekstra økonomi til vækstprojektet, så kan I finde et lån på sider som https://www.lån.dk/

Udvid antal medarbejdere

Økonomien skal selvfølgelig kunne følge med, men hvis den kan det, så oplever mange virksomheden, at der skabes vækst når der ansættes flere medarbejdere.

Rigtig mange både små og mellemstore virksomheder har faglærte og specialister ansatte, hvilket er en stor kvalitet for virksomheden. Ønsker man at skabe vækst, kan man med fordel undersøge muligheden for at ansætte en akademiker. Undersøgelser viser nemlig, at:

  • Akademikerer skaber 4,5 nye stillinger/ansatte efter de første tre år, hvis de er virksomhedens første akademisk uddannede.
  • Virksomhedens overlevelseschancer bliver 2,2 % større ved ansættelse af den første akademiker
  • Virksomheden får en værditilvækst på 38 % ved ansættelse af den første akademiker.

Ikke nok med det, så erfarer mange også, at man med en akademiker ansat oftere vinder udbudsrunder, får større opgaver, kan varetage nye opgaver og innovere og optimere arbejdsrutinerne.

Fokusér på kommunikation og marketing

En anden måde at skabe vækst på, er ved at fokusere mere kommunikation og marketing. God kommunikation og god marketing er nemlig med til at styrke virksomhedens brand, skabe kendskab til den og skabe troværdighed og omsætning.

Først og fremmest er det vigtigt, at virksomhedens online platforme fungerer optimalt og kommunikerer det, som de skal. Hjemmesiden skal f.eks. afspejle virksomhedens identitet og taler til kunderne, på den måde de gerne vil tales til på.

Med en indsats på marketingområder vil I også kunne udbrede kendskabet til virksomheden. Det kan være, at det skal gøres gennem Instagram, Facebook, via e-mail marketing, SEO eller, som oftest, en kombination.