Skab bedre resultater og bedre din ledelsesstil med hjælp fra en Erhvervscoach

Som leder er det din rolle at føre virksomheden videre og skabe positive forandringer. Dog er det ikke altid, at det kan være muligt at leve op til forventningerne. Der kan være flere forskellige årsager til, hvorfor netop dette.

Det vi kan og ikke-kan kontrollere

Der kan være et hav af ting som i vekslende omfang har en indflydelse på, hvordan din virksomhed reagerer. Med ’vekslede omfang’ menes der, at nogle ting påvirker virksomheden mere end andre. Overordnet kan du kategorisere og dele disse påvirkninger på 3 planer: eksterne, interne og personlig.

Eksterne

Med eksterne menes der ude-fra-virksomheden hændelser der påvirker virksomheden. Der kan eksempelvis her være tale om noget lovgivning, som forbyder eller skærper jeres måde at føre forretning på.

Interne

Som navnet antyder er der hele tale om hændelser inden for virksomheden, som påvirker virksomheden i helhed. Det kan være medarbejderne ændre deres måde at arbejde på, således at jeres arbejde bliver udført smartere og mere effektivt. Ligeledes kan det også eksempler af et dårligt arbejdsmiljø, som påvirker jer negativt i form øget sygefravær.

Personlig

Det personlige plan referer til én selv og eget ageren. Der kan her være tale om din ledelsesstil, kompetencer, erfaring og adfærd.

Det er vigtigt at kategorisere forandringerne, da du på den måde kan arbejde med håndgribeligt med tingene. Eksempelvis er der mange ting særligt eksterne og til tider også internt, som vi ikke nødvendigvis kan kontrollere. At fokusere på ting som du ingen kontrol har over, kan hurtigt få dig til at miste fokusset og dermed nedgradere din arbejdskvalitet. Derfor er det vigtigt først at vide, hvilke ting, som vi kan gøre noget ved og ikke kan gøre noget ved.

Du er i rampelyset

Når det kommer til forandringer i forhold til lederstil, så begynder de oftest med én selv. Med andre ord, for at forandringer kan forekomme internt, kræver det at de først er sket hos den enkelte leder i direktionen.

Som leder kan du til tider blive nødsaget til at ændre din ledelsesstil og7eller adfærd grundet forskellige hændelser. Derfor kan det til tider være vigtigt at ændre på adfærd, som ikke længere er til gavn for dig og virksomheden. Dette kan dog være lettere sagt end gjort, hvorfor det kan være meget behjælpeligt at få hjælp fra en erhvervscoach.

Erhvervscoach?

Kort fortalt er en erhvervscoach en person, som har praktisk erfaring og den nødvendige faglige viden til at udvikle dig som leder. Denne udvikling sker i nogle forløb, hvor der kan blive anvendt en række forskellige værktøjer til at forbedre din ledelsesstil. Hvilke værktøjer der er tale om, kan svinge alt efter dine behov.

Der kan være tale om brug af:

  • Mentaltræning
  • Diverse lederudviklingsværktøjer
  • Samtaler
  • Case arbejde

Du kan hurtigt finde en Erhvervscoach ved at gå på nettet og søge lokalt, hvilket kan være ’Erhvervscoach København’, hvis ud er bosat i København og omegn.