Peters 8 tips til at blive insta-ready - Blog - Aros Kommunikation

To post or not to post?

 Af Peter Nymark, virksomhedspraktikant

”To post or not to post” – dét er spørgsmålet, som Instagram-brugere gang på gang konfronteres med, når de skal træffe valget om at opdatere deres profil eller ej. Et spørgsmål, som ikke kun gør sig gældende for privatpersoner, men som i den grad også er aktuel for brands og virksomheder inden for marketingbranchen. Ligesom det for teenagepigen handler om at præsentere sig selv i det bedst mulige lys – eller rettere med det skarpeste filter – handler det for brands og virksomheder også om at promovere, differentiere og positionere sig bedst muligt i markedsføringsøjemed.

Alligevel er det stadig langt fra alle, der betragter Instagram som en effektiv markedsføringsplatform på lige fod med fx LinkedIn eller Facebook. Men rent faktisk gemmer platformen på en række funktioner, der med den rette tilgang, forståelse og brug kan skabe stor brandmæssig værdi – både i form af øget kendskab, engagement, leads og call to action.
Nedenstående 8 råd og tips kan hjælpe din virksomhed på vej til at blive ”Insta-ready”.

#1 Posting – hverken for meget eller for lidt …

Hvor meget bør og skal man poste for at op det maksimale udbytte? Et godt spørgsmål, der desværre ikke foreligger et entydigt svar på. Det rette leje for antal posts er dybt individuelt og kontekstafhængigt, og det kan variere fra branche til branche såvel som virksomhedsprofil til virksomhedsprofil.

Derfor er det vigtigste sådan set, at du får identificeret netop din virksomheds gyldne middelvej – dvs. hverken at ”over-spamme” dine følgere eller være inaktiv og fraværende over en længere periode. Et kontinuerligt og regelmæssigt aktivitetsniveau vil således højne sandsynligheden for et tilsvarende stabilt engagement og høj loyalitet blandt virksomhedens følgerskare.

Studier viser, at man som tommelfingerregel opnår de bedste resultater, hvis man poster 1-2 gange om dagen. I den forbindelse er det en god idé at få kortlagt systematisk, hvornår dine følgere er særligt aktive, hvilket kan indikere, hvornår dine posts oplever det højeste performance-potentiale.

#2 Historiefortælling frem for prædiken

De fleste inden for marketing-branchen kender til distinktionen mellem ”push”- og ”pull”-strategi – at skubbe budskaber og varer direkte ud til kunderne eller trække kunderne til sig ved at gøre budskaber særligt interessante og relevante for dem. Samme tankegang gør sig på sin vis gældende på Instagram, der grundlæggende er en inspirationsplatform. Det handler om at fange brugernes opmærksomhed frem for at presse marketing ned over deres hoveder. Kort sagt: at motivere – ikke prædike. Fx igennem story-telling, hvor du vha. billeder, videoer, GIFs og Instagram Stories opbygger micro-stories og -moments, der fortæller levende og kreativt om dit budskab. Du kan også stille brugerne direkte spørgsmål, oprette ”Instagram Polls” eller dele brugergenereret indhold for at inddrage og udvise interesse over for dine følgere. Husk også at tappe ind i aktuelle og fagrelevante kontekster, fx ved at kommentere på en aktuel debat eller vha. geo-tags på relevante lokationer. På den måde højner du virksomhedens eller brandets synlighed, du får relevansoptimeret den kommercielle budskabsformidling, og du kommer i dialog med og ”tættere på” følgerne. For hvem kan ikke lide en god og vedkommende historie, gåde, et interessant spørgsmål eller en udfordring?

 

Eksempler på brug af Instagram Stories (bl.a. Instagram Polls)


#3 GIF er guf for brugerne

GIF, gaf, guf... GIF-formatet er blevet ekstremt populært på de sociale medier, og det bruges af mange ligefrem som en substitut for emojis. GIF’en afspejler en række fordele: For det første bliver den – qua sin repetitive kortform – delt langt hyppigere og genererer højere brugerinteraktion end statiske billeder og almindelige videoer. For det andet bliver den både set til ende og genset flere gange end almindelige videoer. For det tredje er den mere cost-effective end videoproduktioner. Udnyt derfor GIF-formatet som et alternativ til billeder/videoer! Det kan fx anbefales at give Instagrams indlejrede visualiserings-værktøj ”boomerang” en chance. Denne funktion har allerede vist gode statistikker hvad angår øget aktivitet og engagement.
Men – alt med måde! The magic falmer, hvis et Instagram-feed udelukkende består af GIFs.

#4 Instagram kan skabe ”trafik til butik”

Bruger-trafik og konvertering er måske ikke umiddelbart ord, man forbinder med brugen af Instagram. Men faktisk afspejler platformen flere muligheder for netop lead-generering.
Prøv eksempelvis at integrere aktive links i dine posts, hvilket kan bidrage til at navigere brugere fra Instagram til virksomhedens landing-page. Trafikken kan yderligere sandsynliggøres, hvis du fx omgiver linket med interessevækkende buzzwords og relevante budskaber, der ansporer til handling. Et andet tip er at linke direkte til dit nyhedsbrevs tilmeldingsformular på virksomhedens landing-page – altså som et led i en større email-marketing-strategi – med intentionen om ideelt set at øge antal sign-ups. En tredje mulighed er at placere URL’en som tekstlag oven på dine billed/video-posts for at styrke call-to-action-potentialet. Og leg gerne med skriftens farver, typografi og bevægelighed som motivationsfaktor.

Overordnet set er målet med denne cross-promotion-tilgang at inspirere brugerne til at cirkulere mellem virksomhedens platforme og dermed holde dem ”fanget” i brand-universet så lang tid som muligt. På den måde højnes potentialet for engagement og i sidste ende konverteringer.

   

Eksempel på kreativ cross-promotion via Instagram Stories


#5 Tag ”ejerskab” på dit visuelle filter!

Ligesom det generelt er alfa og omega at være klar og konsistent i opbygningen og promoveringen af et brand, er det på Instagram afgørende for virksomheder at være konsekvente og fokuserede i deres valg af visuel fremtoning for at kunne skille sig ud fra mængden. Her er det vigtigt at være bevidst om, hvem og hvad du ønsker at repræsentere – og derudfra skræddersy din visuelle identitet. Undersøgelser viser, at størstedelen af de bedst performende brands på Instagram kun anvender ét gennemgående visuelt filter til samtlige af deres posts.

Derfor lyder anbefalingen herfra: find netop din virksomheds filter – et visuelt ”fingeraftryk” – og hold dig så vidt muligt til det! Også selvom valget ender med at falde på #nofilter.

#6 Hashtags – et loft på syv

Hashtags har alle dage været en omdiskuteret og ambivalent størrelse: de kan både forstyrre og fokusere. Man bør derfor som virksomhed og brand tage kritisk stilling til, hvor generiske eller ”smalle”, de anvendte hashtags skal være, samt hvor mange, man vælger at bruge.

Mht. førstnævnte anbefales det generelt, at man tilstræber en kombination af:

  1. relativt ”brede” og overordnede hashtags, der kan indskrive sig i større hashtag-fællesskaber, hvilket muliggør en højere penetrationsgrad.
  2. mere branche-specifikke og fokuserede hashtags, der på målrettet vis kan ramme mere niche-orienterede fællesskaber.
    Her bør man dog undgå at blive alt for intern og opfindsom i formuleringen af hashtags, fordi man ellers risikerer slet ikke at ramme nogen, hvilket punkterer effekten af de valgte hashtags.

Hvad angår sidstnævnte peger adskillige studier på tallet 7 som værende grænsen for, hvor mange hashtags én post maksimalt kan bære. Dette tal udgør dog langt fra et facit, da valget af antal hashtags i sidste ende er dybt individuelt og sagsbetinget. Derfor kan det også være en hjælp at skele til konkurrenter på markedet eller andre branche-aktører, når man skal identificere, hvilke relevante typer hashtags der er mest effektive til at indfange ens målgruppe.

#7 Emojis – enten eller?

Brugen af de populære emojis er ikke nødvendigvis kun forbeholdt de ultra-aktive ”SoMe-teens”, men kan også have kommunikativ værdi for brands eller virksomheder på Instagram. Her handler det om at bruge netop de typer af emojis, der stemmer overens med brandets/virksomhedens identitet – og uden at det bliver alt for uformelt eller bliver på bekostning af troværdigheden. Tænk dig derfor grundigt om, inden du vælger at fyre en aubergine eller banan ind i din post! Det er af afgørende betydning, at du kender til og er bevidst om, hvad de enkelte emojis rent faktisk betyder og repræsenterer – inklusiv deres underliggende konnotationer.

Et godt tip er at bruge dine følgeres egen emoji-praksis som en slags ”rettesnor” for, hvilke og hvor mange emojis dine posts skal indeholde. Du undgår så at sige kommunikative misforståelser, hvis I ”taler samme sprog”. Overvej i samme ombæring, hvorvidt du overhovedet skal anvende emojis. Det kan altså være fornuftigt at starte med at spørge sig selv, om det er enten eller?

#8 Evaluering, evaluering – og ”best practices”

Karakteristisk for den kommercielle brug af Instagram er som tidligere nævnt, at der egentlig ikke foreligger en ”korrekt praksis”. Hvordan man bærer sig ad, afhænger ultimativt af virksomhedens eller brandets individuelle identitet og målsætninger. Det kan derfor i starten føles lidt som en ”try and error”-proces at få opbygget en fast og effektfuld brugspraksis. Netop derfor går dette ottende og sidste råd helt simpelt ud på, at man løbende gør klogt i at evaluere og justere sin Instagram-praksis – fx i forhold til at identificere de mest effektive typer hashtags, visuelle stilarter, post-tidspunkter etc. Prøv systematisk at kortlægge disse forhold og opbyg på baggrund heraf en række ”best practices”, der kan guide dig til at gøre din virksomhed eller dit brand helt ”Insta-ready”.

Som afsluttende kommentar er det vigtigt at understrege, at brugen af Istagram som markedsføringsplatform ikke nødvendigvis er for alle. Den største fejltagelse for virksomheder og brands er, hvis de er til stede på Instagram bare for at være det. Tilstedeværelsen skal omvendt give mening og have en defineret målsætning. Derfor er fravalget af Instagram også et reflekteret valg – og tilmed et langt bedre et af slagsen, end hvis man vælger at have en tom, intetsigende og inaktiv profil. Omvendt kan en aktiv, opdateret og målrettet profil have stor kommerciel værdi.

Summa summarum: vær tro mod din virksomheds eller brands identitet og stil det altafgørende spørgsmål: to post or not to post?


Blog-indlægget er skrevet med inspiration fra følgende kilde: 

21 tips to Massively Increase Instagram Engagement, Adam Phillips, 14. december 2017: https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-strategy/21-tips-increase-instagram-engagement/#GEN

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.

Luk