VL Døgn Publikum 1 - Blog - Aros Kommunikation

Endnu en gang PR-partner for VL Døgnet

Af Heidi Bonnet Jensen, PR-konsulent

De sidste presseklip tikker efterhånden ind - presseklip fra årets VL Døgn forstås. Og grunden til, vi holder øje med dem, er, at vi igen i år har haft fornøjelsen af at være PR-partner for dette store arrangement.

Helt kort, så er VL Døgnet det årlige netværksmøde for VL-medlemmerne, hvor ca. 800 ledere fra erhvervslivets top samles for at få ny viden, inspiration og udveksle erfaringer. Målet med PR-indsatsen er først og fremmest at profilere Dansk Selskab for Virksomhedsledelse ved skabe omtale af selve arrangementet. Det sker primært ved at matche årets keynote speakers med medier og pitche mulighed for eksklusive interviews. Derudover er der de sidste år blevet udarbejdet diverse undersøgelser om topledelse, hvor de mest markante resultater præsenteres i en pressemeddelelse.

Ideelt skal indsatsen være med til at skabe opmærksomhed op til arrangementet, så presseomtalen også kan være med til at sikre et høj deltagerantal. I praksis bliver størstedelen af journalisterne akkrediteret til selve arrangementet, hvorfor mediedækningen reelt ligger i umiddelbar forlængelse af VL Døgnet.

Virker indsatsen så?

Effektmåling

Det evindelige spørgsmål for PR-folk er, hvordan man gør op, om indsatsen har været en succes.  

De sidste par år, hvor vi har stået for PR-arbejdet i samarbejde med Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, har der været alt fra notitser til 4-siders artikler i de store, veletablerede medier. Fra Børsen til Finans og Berlingske, men også i finansmedier som InsideBusiness og Bloomberg. Her kigger man på antallet af klip – altså det antal gange, VL/VL Døgnet er blevet nævnt i medierne – som er én af de mest simple effektmålinger.

Medieklip kan understøttes af omtalens bruttodækning, som er det samlede potentielle reach. Det vil sige, hvor mange læsere, der kan være eksponeret for artiklerne. Det er desuden stadig helt normalt at måle på annonceværdi og/eller PR-værdi. Annonceværdien angiver den pris, det ville koste at indrykke en annonce i det givne medie svarende til omtalens omfang. Da redaktionel omtale har større troværdighed end annoncering ganges annonceværdien oftest med tre (varierer dog fra 2-5), og så har man PR-værdien.

For VL Døgnet 2017 gør følgende resultater sig gældende:

Presseklip: +50 klip

Bruttodækning: +20,6 mio. læsere

Annonceværdi: +2,8 mio. kr.

PR-værdi: +8,4 mio. kr.

Det kan dog være svært at kvalificere disse tal, med mindre man har andre konkrete målinger at holde op imod, eller man kan se nogle tendenser. For disse målinger gælder det også, at de udelukkende er kvantitative. De siger intet om kvaliteten af PR-arbejdet – har omtalen været positiv/negativ, understøtter den ens kernebudskab, rammer du målgruppen? - og derfor er de efterhånden en udskældt evalueringsmetode. Læg dertil, at annonce-/PR-værdi ikke er direkte overførbar til sociale medier.

De kvantitative målinger kan være fine som supplement, men giver kun et ringe billede, hvis de står alene. Det giver bedre indsigt og større værdi at evaluere på, hvordan omtalen styrker dit brand. Det gør man ved at måle indsatsen kvalitativt, fx ud fra effekt, omdømme, engagement og PR-score. PR-scoren fastsættes ud fra omtalens indhold – har den været af positiv, negativ eller neutral karakter, hvilke budskaber er videreformidlet, og er det sket i prioriterede medier. Mange overvågningstjenester tilbyder analyser, der måler på den samlede PR-score, men det kan være en bekostelig affære, og så det er desuden vigtigt, man selv løbende vurderer, om vurderingerne er ’korrekte’.

Vil du selv kigge mere kvalitativt på din presseindsats, anbefaler vi – udover at kortlægge prioriterede medier ud fra målgruppe og kvalitativt vurdere på omtalens indhold, som nævnt ovenfor – at evaluere ud fra, om dit brand er nævnt i rubrik og manchet, ud fra omtalefrekvens i brødtekst og om et billede understøtter artiklen, da disse parametre ikke blot siger noget om omtalens værdi, men også er vigtige hukommelsestriggere.

Det kan hurtigt blive et krævende arbejde, men der er ingen tvivl om, at de kvalitative målinger skal prioriteres. Det er derfor nu et arbejde, vi skal kigge nærmere på i samarbejde med Dansk Selskab for Virksomhedsledelse! 

3 hurtige om VL

  • Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) er et selskab bestående af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv, offentlige institutioner og organisationer. I alt har VL ca. 4.000 medlemmer fordelt i 121 netværksgrupper.
  • VL’s formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.
  • Man kan udelukkende blive optaget i en VL-gruppe per invitation. 

 

Mere PR?

Agilitet udfordrer den klassiske PR-disciplin

Fra Whitepaper til pressemateriale

Heidi 7 - Aros Kommunikation
"Kontakt mig gerne, hvis du har brug for input til dit PR-arbejde."
Heidi Bonnet Jensen PR-konsulent

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.

Luk