Skal vi rådgive jer om en ny kommunikationsstrategi?

Jeres virksomhed har en strategi – en overordnet slagplan for, hvordan I skal vinde på netop jeres marked. Det er medarbejderne, der skal hjælpe med at få gjort strategi til virkelighed og få tingene til at ske i dagligdagen. Men ved alle jeres medarbejdere, hvad de skal gøre – og hvad de ikke skal gøre? Giver strategien mening for dem? Er de mange mennesker i og omkring jeres virksomhed helt klar over, hvad planen og målet er? Og er der sammenhæng mellem jeres strategi og jeres kommunikation?

I mange virksomheder er det ikke sådan. Den ubekvemme sandhed mange steder er, at det kun er en lille, snæver gruppe topledere, der ved, hvad strategien egentlig går ud på. I nogle virksomheder er ikke engang topleder-gruppen i stand til med én stemme at forklare virksomhedens strategi.

Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at blive helt klar i mælet:

  • Vi kan hjælpe jer med at formidle virksomhedsstrategien

  • Vi kan hjælpe jer med at udarbejde en kommunikationsstrategi, der tager afsæt i den overordnede virksomhedsstrategi

Derved bliver kommunikation et strategisk værktøj, der bringer din virksomhed tættere på jeres forretningsmæssige mål.

Vi hjælper jer med at formidle virksomhedsstrategien
Vi rådgiver om, hvordan strategien kan kommunikeres, så den giver mening for alle involverede. Vi sikrer et godt resultat i tæt samarbejde med jer – eksempelvis via engagerende workshops, hvor vi prøver at sætte billeder på strategien for at se, om den kan kommunikeres kort, klart og logisk for alle relevante interessenter.

Gennem arbejdet når vi frem til nogle klart definerede mål for jeres virksomheds kommunikation. Dem kan I herefter bruge som styreredskab.

Sådan forbinder vi kommunikationsstrategien med virksomhedsstrategien
Vi anvender flere modeller, når vi arbejder med udvikling af kommunikationsstrategier. Den vigtigste er "Aros-modellen", som vi selv har udviklet til formålet med inspiration fra bl.a. Blue Ocean-strategien.

1. Vi benytter jeres virksomheds forretningsmæssige mål som primært input til kommunikationsstrategien

2. Vi laver en grundig interessentanalyse med udgangspunkt i input fra jeres marketing- eller kommunikationsafdeling og andre relevante kilder

3. Vi opstiller alternative fremtidsscenarier og definerer centrale antagelser. Enhver strategi handler om at sikre virksomhedens fremtidige konkurrenceevne

4. Vi opstiller en analyse for at få overblik over jeres virksomheds umiddelbare styrker, svagheder, trusler og muligheder på markedet

5. Vi konkluderer på analysen ved at opstille:

  • En vision for, hvor vi skal være et godt stykke ude i fremtiden med virksomhedens kommunikation

  • En mission, der definerer, hvem vi skal gøre hvad for, og hvordan vi skal bære os ad, så vi arbejder os i retning af visionen

  • En kompetenceanalyse, der afdækker eventuelle kompetencegab, som forhindrer os i at leve op til vores mission

6. Vi laver en handlingsplan baseret på, hvor vi nu har besluttet, vi skal hen med vores kommunikation. Hvilke nuværende aktiviteter er overflødige og kan udfases? Hvilke aktiviteter kan nedprioriteres? Hvilke aktiviteter fungerer godt i forhold til at nå vores mål? De skal opprioriteres. Og hvilke nye aktiviteter er nødvendige for at nå vores mål?

7. Derved sikrer vi, at der er en direkte sammenhæng mellem virksomhedens forretningsmæssige mål, kommunikationsstrategien, eksekveringen og dermed vores bidrag til at nå målene.

 

Se, hvordan vi hjælper vores kunder

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.

Luk