Forstyrrende kommunikation

Kommunikation er alt. Det er afgørende i relationer, i salg og marketing, på arbejdspladsen og alle andre arenaer i vores liv. Uden god kommunikation, går vi skævt af hinanden og misforstår, hvilket ofte resulterer i større konflikter. Derfor er der i dag også mere fokus på, hvordan man kommunikerer bedst muligt. Her er der fokus på det verbale og det non-verbale. Men mange af de kurser og vejledning man kan få, drejer sig fortsat om det, man kan kontrollere. Kropssprog og ord har magt i kommunikation og er begge faktorer, som vi kan lære at kontrollere. Vi kan øve os i at forstå, hvilken indflydelse disse faktorer har i kommunikationen, så vi kan benytte dem, så de får en konstruktiv rolle i stedet for en destruktiv. Men i denne udvikling glemmer vi ofte, at der er andre ting, der kan påvirke kommunikationen. Fremtoning er altafgørende for kommunikation. Det kan samtidig være en forhindring eller en barriere, når vi ønsker at formidle noget til andre. Et snusket jakkesæt eller briller, der sidder skævt, kan forstyrre i en grad, så vi næsten glemmer at høre efter, hvad der bliver sagt. Derfor er det vigtigt at eliminere nogle af disse forstyrrende faktorer, eller i hvert fald være opmærksom på dem, så man ved, hvordan man skal forholde sig til dem.

Hvad skal man abstrahere fra?

Som tidligere nævnt er fremtoning afgørende for evnen til at kommunikere. Men det er ikke alt, man bør ændre for at fjerne ”forstyrrende” elementer. For nogle vil de ”skævheder”, man har, kunne vendes til ens egen fordel. Tag et eksempel som tænder. Med tænder, der ligner, de er blevet kastet tilfældigt ind i munden, vil din selvsikkerhed påvirke din fremtoning. Har du en selvsikker fremtoning, vil tænderne formentlig ikke være en barriere i kommunikation. Men er du usikker omkring det, vil det helt sikkert påvirke i en grad, som fjerner din troværdighed og selvsikkerhed i kommunikation. I disse tilfælde bør man, for sin egen skyld overveje, om det ikke vil være en ide at få lavet en tandregulering. Hertil vil Invisalign være at foretrække.

Invisalign som behandling

I mange af disse kommunikationsarenaer vil det være en endnu større forhindring at have bøjle på. Derfor er der også lavet en ny behandling, som skal give de samme resultater, men være mindre synlig. Det er behandlingen Invisalign. Med Invisalign kan man opnå lige tænder, som er med til at give mere selvsikkerhed. Efter at have været igennem en periode med Invisalign, vil man altså opnå større selvsikkerhed og dermed autoritet i omgangen med andre mennesker. Invisalign gør det desuden ikke vanskeligt, undervejs i processen, da den gennemsigtige skinne er yderst diskret. Invisalign er derfor den bedst tænkelige måde at lave en justering, som er til mindst gene undervejs, og giver gode resultater efterfølgende. Oplever man, at ens tænder er i vejen for optimal kommunikation, bør man derfor overveje Invisalign.