Et misbrugscenter for hele familien

Et misbrug kan ramme en hvilken som helst dansk familie og faktisk er stort set alle danske familier berørt af en misbruger på en eller anden måde.

Emnet misbrug er desværre fortsat meget tabubelagt og især hvis misbruget er i familien eller på egen krop.

“Et stof- eller alkoholmisbrug går ud over hele familien, arbejde og andre tætte relationer”

Misbrug af enten alkohol eller stoffer giver store samfundsmæssige problemer og store udgifter i Danmark.

I Sundhedsstyrelsens rapport om genstandsgrænser er anført, at ca. 24 % af trafikulykker med dødelig udgang er alkoholrelateret, og at alkohol er medvirkende årsag til ca. 50 % af alle trafikdødsfald.

Alkohol resulterer hvert år i 50.000 tabte leveår for mænd og 20.000 for kvinder.

Opgørelser viser, at omkring 3.000 dødsfald i Danmark hvert år kan relateres til alkohol, enten som den primære eller medvirkende dødsårsag. Det svarer til 6 % af alle dødsfald.

To ud af tre alkoholrelaterede dødsfald sker blandt mænd.

De seneste tal fra sundhedsstyrelsen viser at tæt på 600.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Altså et Alkohol overforbrug eller misbrug.

Hvis man har et misbrug eller en afhængighed, vil der i langt de fleste tilfælde være behov for professionel hjælp, i form af behandling, terapi og samtaler. Et misbrug går aldrig over af sig selv og det er yderst sjældent at en person med misbrug selv formår at komme fri af et det, eller af anden afhængighed uden at få professionel hjælp.

Her kan du få hjælp til behandling..

Et misbrug påvirker også børn og unge

Det anslås at ca. 122.000 børn og unge mellem 0-18 år i dag vokser op i familier hvor der findes et misbrug af enten alkohol, hash, stoffer eller et blandingsmisbrug. Man dog frygte at der her findes et stort set mærketal og at der faktisk er endnu flere børn og unge.

Det har flere negative konsekvenser og det er en stor belastning for børn og unge at bo og være sammen med en eller flere personer, som har et misbrug enten af alkohol eller stoffer.

Meget ofte vil de unge lukke lidt eller meget ned og undgå at tale om problemer med andre. De vil ofte dække over familien fordi de frygter hvad der så kan ske.

Derfor kan deres livssituation og opvækst virke fuldstændig fastlåst.

Børn og unge har brug for at voksne passer på dem,

og de børn og unge der vokser op med misbrug i familien, oplever ofte:

  • Uforudsigelighed, hvor stemningen i hjemmet er helt afhængig af forældrenes tilstand
  • Brudte løfter
  • Isolation og tavshed, både i familien og udadtil
  • Forvirring om loyalitet, hvem skal barnet holde med?
  • Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand
  • Vold, trusler om vold eller verbale øretæver mod barnet eller andre i familien
  • At skulle overtage ansvar og opgaver i hjemmet, som langt overskrider det, som et barn bør varetage
  • Skamfølelse overfor venner, som de ikke føler, de kan invitere med hjem
  • Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold, med mere

 

Derfor er det også vigtigt at få et sted hvor man også kan få behandling og rådgivning til hele familien. Det er ikke kun den der misbruger der har brug for hjælp.

 

”Hele familien har brug for hjælp!”