Derfor bør du overveje kantineservice til din kantine

Kantinen udgør på mange arbejdspladser og forsamlingssteder en vigtig del af ejendommen. Det er her at folk samles for at nyde både mad og hinandens selskab. Det er et sted, hvor medarbejderne fylder deres maver og oplader deres energi, således at de kan opretholde deres præstation.

For mange kan en god frokost buffet være et vigtigt salgspunkt, når de skal vælge arbejdssted eller kontorfællesskab. Ligeledes kan en kantine i et kontorhotel eller fællesskab også være med til at øge tiltrækningskraften og dermed omsætningen for stedet.

Selvom driften af en kantine kan have en del fordele tilknyttet sig, har det ligeledes også nogle udfordringer tilknyttet.

Mindre bump på vejen der kan have stor betydning

Kantinedrift er ligesom mange andre brancher og ting, hvor mad indgår, pålagt visse sundhedsstandarder og love. Der er der for at sikre, at ingen medarbejder, besøgende eller lignende kommer slemt til skade ift. Madforgiftning, spredning af bakterier, sygdomme og skimmelsvamp mv.

Dog fælles for alle disse katalysatorer er, at de allesammen stammer fra nogle mindre bump på vejen i kantinedriften. Et bump kan blandt andet være manglende rengøring eller grundigheden af denne.

Ikke altid 100% ideelt

Der er ikke altid, at alle ansatte får rengjort alle små revner og steder, som typisk kan gå hen og blive overset. Dog kan mindre ophobninger medfører til spredning og dannelse af bakterier, herunder, virusser hvis de ideelle groforhold er der.

Derudover er det ikke alt snavs og skidt, der er lige slemt for medarbejderne og besøgende, dog bør det heller ej undlades at rengøres. For eksempel, har madaffald, forrådne rester og andet bio/organisk affald en større sundhedsmæssig risiko forbundet, end f.eks. støv. En af risikoerne er at danner perfekte groforhold for bakterier og virusser og ikke mindst svamp. Herudover kan det give anledning til dårlig lugt, der kan være frastødende for medarbejderne og besøgende.

Det er derfor vigtigt, at du får fjernet madaffald og rengøre alle steder, hvor de besøgende spiser, da det oftest er disse steder, hvor madrester kan falde hen og blive til bakterier bomber. Dog er det ikke ensbetydende med at mindre befærdede steder i kantinen, bør negligeres. Også mindre befærdede steder har betydning, da det oftest her at madrester og snask kan gå hen og blive overset.

Kantineservice til undsætning

Har du problemer eller udfordringer med jeres kantinedrift i form af rengøring, kan det være en stor hjælp at få professionel kantineservice. En fordel i forhold til normal rengøring, er at en kantineservice leverandør er specialiseret indenfor rengøring af kantiner, hvorfor de også er med større sandsynlig bekendte med sundheds- og rengøringsreglerne. Rengøring af kantiner hvor disse regler og standarder ikke bliver imødekommet, er lig med spildt rengøring.