Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Aros Kommunikation håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Aros Kommunikation er den dataansvarlige, juridiske enhed, og firmaets ledelse har ansvaret for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

På grund af firmaets beskedne størrelse har vi ikke udnævnt en såkaldt Data Protection Officer.

Vores kontaktoplysninger er:

Aros Kommunikation
CVR nummer 2111 1090
Grønnegade 80
8000 Aarhus C.
Tlf. +45 8676 1600
www.aroskommunikation.dk

 

Vi behandler følgende persondata:

 • Medarbejderoplysninger
 • Personlysninger om ansøgere
 • Personoplysninger fra individer, der har meldt sig frivilligt som modtagere af vores nyhedsbreve.
 • Begrænsede persondata vedrørende kundeforhold – vi har dog ingen privatpersoner som kunder, kun virksomheder og organisationer, men vi registrerer i minimalt omfang oplysninger om kontaktpersoner.

 

Når du er ansat hos os, indsamler og opbevarer vi følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om bankkonto mhp. lønudbetaling
 • Oplysninger om arbejdsforholdet, herunder kontraktoplysninger samt registreringer om de medarbejder- og lønsamtaler, vi som arbejdsgiver over for funktionæransatte lønmodtagere er pligtige til at gennemføre. Vi refererer dog kun aftaler, ikke indhold af samtaler.
 • Sociale oplysninger og helbredsoplysninger – dette dog kun i det omfang, det er nødvendigt for at oppebære refusion fra offentlige instanser ifm. sygdom, jobpraktik for ledige eller lignende.

Alle oplysninger opbevares i fysisk form og i mapper i aflåste arkivskabe samt for lønudbetalingers vedkommende i datasystemer, herunder lønsystemet Bluegarden, som kun få, autoriserede enkeltpersoner har adgang til.

Oplysninger om ansatte opbevares efter fratrædelse kun i det tidsrum, der er fornødent for, at Aros Kommunikation kan vedstå sine lovmæssige forpligtelser til at afregne skyldig løn og feriepenge.

Helt basale oplysninger som navn, adresse, telefon og mailadresse bevares i længere tid, såfremt medarbejderen er indforstået med og interesseret i at bevare en faglig, kollegial eller social tilknytning til Aros Kommunikation.

 

Når du er kunde hos Aros Kommunikation, gælder følgende vedrørende person-oplysninger:

 • Aros Kommunikation har ingen privatpersoner som sine kunder.For at blive kunde hos Aros Kommunikation kræves der et CVR-nummer. Alle kundeoplysninger vedrører dermed private firmaer, offentlige organisationer eller andre organisationer, herunder NGO’er.
 • Dermed er Aros Kommunikations oplysninger om vore kunder i udgangspunktet ikke omfattet af persondataforordningen, der kun omhandler personoplysninger og oplysninger om enkeltmandsvirksomheder.
 • Aros Kommunikation har dog valgt at give basale informationer om, hvordan vi håndterer sådanne kundedata, alligevel:
  • Aros Kommunikation registrerer og opbevarer oplysninger om sine nuværende, tidligere og potentielle kunder og kundeemner i et CRM-system
  • Dette har til formål at varetage firmaets almindelige, legale og naturlige kommercielle interesser, herunder at have relevant kontaktinformation og firmadata som CVR-nummer, adresser, webadresse, mailadresser og telefonnumre på kontaktpersoner mv., samt at være i stand til at dokumentere Aros Kommunikations arbejde og timeforbrug for de enkelte kunder, hvilket igen danner grundlag for fakturering af udført arbejde.
  • Aros Kommunikation registrerer karakteren af samarbejdet (fast kunde, adhoc-kunde, newbiz-kunde) og fører notater om løbende interaktioner mellem kunde og Aros Kommunikation.
  • Oplysningerne udveksles ikke med tredjeparter. Kun ejerkreds og ansatte i Aros Kommunikation har adgang til kundeoplysninger.
  • Oplysninger om kunder og kundeemner opbevares i fornøden tid for at varetage firmaets legitime, kommercielle interesser.

 

Når du ansøger om et job hos Aros Kommunikation, håndterer vi følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, mail og evt. eget website
 • Ansøgning
 • CV med oplistning af foregående jobs, uddannelse, oplysninger om familie, interesser og lignende, der kendetegner typiske CV-dokumenter
 • Referencer og anbefalinger fra tidligere ansættelser
 • Dokumentation for eksamener og kurser

Alle disse oplysninger er afgivet af dig som ansøger frivilligt, enten fordi du har søgt en ledig, opslået stilling, eller fordi du har valgt at søge uopfordret.

Alle disse data opbevares i mailarkiv hos Aros Kommunikations partnere, utilgængeligt for andre end firmaets ledelse.

Vi opbevarer ansøgninger og dertilhørende persondata i maksimalt 3 år for at sikre, at vi i givet fald vil være i stand til hurtigt at finde tilbage til en kvalificeret ansøger, såfremt en mulig ansættelse skulle blive relevant.

Vi informerer alle jobansøgere om denne praksis og informerer derudover om, at de til enhver tid kan bede om at få fjernet jobsøgningsdata fra vores arkiv.

 

Når du besøger vores hjemmeside, placerer vi cookies:

Alle besøgende på vores website bliver mødt af følgende tekst vedr. cookies:

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies.

 

Når du har sagt ja til at modtage vores nyhedsbrev, håndterer vi følgende data:

Aros Kommunikation udgiver med jævne mellemrum et kommunikationsfagligt nyhedsbrev, hvor vi redegør for trends, aktiviteter og nyheder, der kan være af interesse for vores kunder, vores netværk af samarbejdspartnere eller kommunikationsinteresserede mennesker generelt.

Nyhedsbrevet har ikke en direkte, kommerciel funktion. Man kan ikke købe varer og tjenesteydelser via vores website eller nyhedsbrev, og nyhedsbrevene annoncerer eller agiterer ikke specifikt for ydelseskøb.

 • Nyhedsbrevets kommercielle sigte er indirekte med sigte på at påvise vores høje faglige niveau og store dedikation.
 • Modtagere af vores nyhedsbrev har selv tilkendegivet, at de ønskede at modtage denne form for information.
 • De kan til enhver tid melde fra igen via en tydelig ”frameld”-funktion i bunden af hver nyhedsmail
 • Aros Kommunikation opbevarer alene basale data som fornavn, efternavn (frivilligt),email-adresse samt oprettelsesdato Derudover kan bureauets webansvarlige se, hvem der åbner og klikker på nyheder.
 • Vi deler ikke disse informationer med tredjepart.

Vi anvender ikke data om nyhedsbrevenes modtagere til at rette direkte henvendelser til privatpersoner med henblik på salg.

 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Sikkerhed

Aros Kommunikation har til hensigt at beskytte personoplysninger i henhold til al lovgivning. Vi har, som beskrevet ovenfor, simple interne procedurer, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi vurderer dog, at dette - henset til firmaets størrelse, aktivitet og karakteren af de data, vi håndterer – er en usandsynlig og teoretisk risiko.

Vi gennemgår politik og procedurer med alle nye medarbejdere. Vi informerer og vejleder løbende vores medarbejdere i at iagttage god sikkerhedsadfærd i deres omgang med oplysninger og data.

 

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.

Luk